O. E. Hagen

Oppdrag på Hunderfossen kraftstasjon

På Hunderfossen Kraftstasjon har vi montert ramme for bjelkestengsel for revisjon av inntaksluker. Vi har montert og demontert stillas for bruk under revisjon av inntakslukene. Fjernet inntaksgrind og montert ny etter revisjon. Og vi har satt bjelkestengsel foran inntaket slik at man har kunnet foreta revisjon av inntakslukene og fjernet dette igjen etter revisjonen.
Oppdragsgiver har vært Eidsiva Vannkraft og Lysaker & Thorrud.

Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no