O. E. Hagen

Døvikfoss kraftverk

På Døvikfoss Kraftverk utbedret vi innfestningen til inntaksgrinda.
Dette ble gjort ved å skifte ut festeboltene til innfestningen til inntaksgrinda.
Oppdragsgiver var Lysaker & Thorrud.Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no