O. E. Hagen

Opprenskning av utløpstunell til Kraftværket i Kjøsnesfjorden, Jølster

Mudring i Kjøsnesfjorden
Vi har rensket opp utløpet til kraftanlegget ved Kjøsnesfjorden i Jølster kommune. Oppdragsgiveren var Veidekke Entreprenør AS.


I denne forbindelse kartla vi bunnen ved utløpet med kartleggingssystemet Olex. Dette systemet har en nøyaktighet med 6-7cm på posisjonen og 10cm på dybden. Kartsystemet lager ”ruter” på 46x46cm med samme nøyaktighet. Vi kan derfor lage avanserte bunnkart etter dette.Vi har og drevet dykkerarbeide i utløpet av tunellen ned til ca -27m. Dette har vært boring og sprengning av stein, slingsing av stein, suging av løsmasser og mudring av masser. Det ble også satt opp en spuntvegg rundt tunellåpningen for å hindre ras av omkringliggende masser ned i tunellen.


ROV inspeksjon i Trollavatn
På Trollavatn vannmagasin har vi foretatt inspeksjon med ROV i forbindelse med vannuttaket og vannstansmålerør.


Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no