O. E. Hagen

Revisjonsstengsel Synken, Mårvatn i Tinn kommune

I forbindelse med revisjon på lukene på Mår Kraftværk som skal gjøres i 2010 har vi satt ned føring for revisjonsstengsels. Dette er et stengsel som skal stenge inntakstunellen slik at denne kan tømmes for vann og revisjon av lukene kan foretas. Oppdraget ble utført for Statkraft Energi AS og Skagerak Energi AS.

Dette ble gjort ved å støpe fast et rustfritt foringsrør i inntakstunnellen. Dette røret har en diameter på 2,40m og en høyde på 4m.

Mårvatn ligger 1100moh og alt arbeid måtte utføres som undervannsarbeid. Dykkingen foregikk fra -18m til -24m.
Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no