O. E. Hagen

Erosjonsikring, Lote ferjekai

Grunnet utvaskning av fyllingskant ble det satt opp en strekkmetallforskaling og støpt i denne i skvalpesonen for å hindre videre utvasking.
Oppdragsgiver var Mesta Drift.


Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no