O. E. Hagen

Fjernet inntaksgrind/satt bjelkestengsel, Hunderfossen

Desember 2009 fjernet vi inntaksgrind og satt bjelkestengsel på aggregat 2 for revisjon på luker og inntakstunnel til aggregat 2.
Oppdragsgiver er Eidsiva Energi og Lysaker & Thorrud.

Inntaksgrind på veg opp

Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no