O. E. Hagen

Forlenging av Lote ferjekai i 2008

Oppdragsgiver for dette var Mesta
Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no