O. E. Hagen

Bygging av kai, Midsund

I Midsund satte vi søyler for utvidelse av kai. Oppdragsgiver var A Våge AS.

Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no