O. E. Hagen

Rørlegging i Svelgen

I Svelgen la vi et inntaksrør for sjøvannsinntak. Røret hadde en diameter på Ø=355mm og var 3000m langt. Leggedybden var -120 meter. Oppdragsgiver var Rørleggar Nigardsøy AS.Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no