O. E. Hagen

Dykking for kabellegging på Ormen Lange

Her gjorde vi boring av festebolter, inntrekk av kabel i trekkerør, sikring av kabel, rov inspeksjon og til slutt nedspyling av kabel. Oppdragsgiver var G. Øye AS.Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no