O. E. Hagen

Legging av avløpsrør på Frya

Vi la et 250 meter langt avløpsrør med en diameter på Ø=500mm. Oppdragsgiver var Åge Haverstad.Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no