O. E. Hagen

Rørlegging i Frenningen, Aurdal

Vi la 2 x 200 meter lange rør med en diameter på Ø=250mm for vanninntak til hyttefelt på Frenningen. Oppdragsgiver var Valdres Anlegg.Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no