O. E. Hagen

Ny bru Farøy, Farsund

Vi var med på forskaling og støping av brufundament til Farøy bru. Oppdragsgiver var Eco Bygg.Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no