O. E. Hagen

Etablering av stengsel på Vrangfoss

Her foretok vi montering og demontering av nedstrøms og oppstrømas stengsel og montering av stengsel framfor damluke. Oppdragsgiver var Eco Bygg.Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no