O. E. Hagen

Etablering av stengsel på Kaldosen

Oppdragsgiver var Statkraft

På Kaldosen var vi med på etablering av stengsel. Her er arbeidsstasjonen vår fotografert ifra helikopter.




















Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no