O. E. Hagen

Tetting av revisjonsstengsel i Harebakkevatn på Høyanger

Oppdragsgiver var StatkraftOlav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no