O. E. Hagen

Opparbeiding av stengsel for inntak på Elkern inntaksmagasin, Svelgsvatn

Oppdragsgiver var Statkraft.Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no