O. E. Hagen

Flytting av trebåt i Årdalsvatnet

Vi flyttet DS Årdal, en 100 år gammel trebåt, i Årdalsvatnet. Båten ble beordret flyttet av riksantikvaren for å få løyve til å deponere tunellmasse fra utbyggingen av Nye Tyin Kraftverk. Oppdragsgiver var Norsk Hydro AS.

I Årdalsvatnet flyttet vi den 100 år gamle trebåten DS Årdal. Her er dykkeren igang med sug under trebåten.

Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no