O. E. Hagen

Legging og sikring av rør for vannstandsmåling i kraftmagasin

Vi la og sikret rør for vannstandsmåling i kraftmagasin i vantnene Breidalsvatn1393 moh, Øvre Grønevatn 1332,5 moh, Nedre Grønevatn 1297 moh og Svartdalsvatn 1407,7 moh. Oppdragsgiver var Abb Alstom Power.
Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no