O. E. Hagen

Rørlegging Tofte Saltkraft

Statkraft bygde verdens første saltkraftverk på Tofte i Oslofjorden. Kraftverket skal utnytte trykkforskjellen mellom saltvann og ferskvann, og dermed produsere strøm. Dette var et pilotprosjekt.

Vi kartla bunnforholdene med Olex og foretok visuell undervannsinspeksjon av rørtrase, sveising av rør, senking og kobling av rør anlegg. Vi monterte ny inntakskum og ryddet i trase og grøft. Oppdragsgiver var Spilde Entreprenør AS.

Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no