O. E. Hagen

Rørlegging i Svelgen

Her la vi et 360 meter langt rør med en diameter på Ø=800mm til -80m dyp for dypvannsinntak. Oppdragsgiver var Rørleggar Nigardsøy AS
Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no