O. E. Hagen

Rensk av utløp i Solåsvatn

Vi rensket utløpet av overføringstunnelen i Solåsvatn. Oppdragsgiver var Statkraft Energi AS.Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no