O. E. Hagen

Opparbeiding av bjelkestengsel på Tunhovd

Oppdragsgiver var Spilde Entreprenør AS.Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no