O. E. Hagen

Riving av stengsel på Hunderfossen

På Hunderfossen Kraftstasjon rev vi stengselet vi satte før jul. Vi har og fløta ut h-bjelker og stilasepakker som ble brukt til stilase under revisjonen inne i inntaket. Oppdragsgiver var Eidsiva Energi AS.Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no