O. E. Hagen

Brenning av gamel segmentluke i Arstaddalen

I Arstaddalen i Beiarn kommune, Nordland ble det utført dykking i en 52 meter dyp sjakt til en omløpstunnel, for kraftselskapet SKS produksjon AS. Der foretok vi brenning av en gammel segmentluke under vann. Det gikk med ca 730 brennepinner. Luka ble delt opp i seksjoner og heist opp. Vår oppdragsgiver er Lysaker & Thorrud AS.

Munter gjeng v/dykkekontrollFerdig nedriggetUtvendig sjakthusDykkeplattform
Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no