O. E. Hagen
På Solholmen ferjekai foretok vi utdypning av ferjebås, setting av fendere og setting av løftesøyler. Oppdragsgiver var A Våge.
Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no