O. E. Hagen
På Bio Wood, Averøya, har vi foretatt utdypning av fjell til rett seilingsdybde i kaiområde ifra april til mai. Vår oppdragsgiver var Betong Partner.
Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no