O. E. Hagen

Etablering av fundament for stengsel på Vigeland Bruk

På Vigeland Bruk har vi boret fjellbolter for sikring av dammen og etablere fundament for setting av stengsel.
Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no