O. E. Hagen

Bygging av terskel for oppstrøms øvre sluseport på Hogga Sluser

Olav Erik Hagen AS har bygget terskel for oppstrøms øvre sluseport på Hogga Sluser. Vår oppdragsgiver var Statkraft Energi.


Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no