O. E. Hagen

Referanser

År Oppdragsgiver Arbeid/sted
2014 Statkraft Inspeksjon, Byrte
2014 Hole Maskiner AS Legging rørledning, Moltustranda
2014 Implenia Arbeid i forbindelse med senkekasse , Trondheim
2014 Østfold Energi Tetting av luke, Borgund
2014 Techno Dive Assistert thruster reparasjon, Vestbase Kristiansund
2014 Hæhre Dykkeassistanse, E6 Espa
------ ---------------------------- -------------------------------------
2013 West Plast Fundamentering, Leinevika
2013 Bremanger Kommune Traseundersøkelse, flytting av sjøledning mm, Bremanger
2013 Glencore Nikkelverk AS Utdyping fremfor kai, Kristiansand
2013 Apply Rig & Moduls Oppgradering og bytte av nødslepearrangement på Hiload, Kristiansand
2013 Mesta AS Reparasjon av ferjekaier, Dyrstad, Brekstad og Garten
2013 A. Våge AS Ombygging av ferjekai, Lauvstad
2013 Vik Kommune Rehabilitering og erosjonsikring av kai, Vik i Sogn
2013 Entreprenørservice AS Rørlegging, Leirvik
2013 Inge Otterskred Reparasjon av kai, Otterskred
2013 A. Våge AS Bygging av 3 kaier, Skipavika
2013 E-Co Energi Setting av luker, Strandavatn
2013 Sunnfjord Energi Rehabilitering lukestengsel i sjakt, Øvre Svultingen
2013 Mesta AS Ombygging ferjekaier med 2000 m2 betongmatte, Årvik-Koparnes
------ ---------------------------- -------------------------------------
2012 Skanska Utdypning fremfor kai, Søgne
2012 A. Våge AS Rehabilitering, Vikenes kaia
2012 Skanska Satt bjelkestengsel, Nesflaten
2012 Mesta AS Scanning og inspeksjon av ca 150 kaier og broer, Møre og Romsdal og Sør og Nord Trøndelag
2012 Agder Energi Reperasjon av lukeføringer, Åmli
2012 Hellesylt Ungdomslag Reparasjon av badehus
2012 AF Offshore & Civil Construction Utdyping for kai, Xstrata
2012 Mesta Drift AS Diverse ferjekai arbeid
2012 Nexans Norway AS Assistanse Survey kabeltrase, Finland og Estland
2012 Rørlegger R. Nigardsøy AS Legging av rørledning, Kalvåg
2012 Nordfjord Havn IKS Sikring ved Olden Cruiseterminal
2012 Gloppen Kommune Legging av sjøledning
2012 Statkraft Energi AS Forsterkning av lukeføringer, Byrte Kraftverk
2012 Implenia Arbeid Sæbø ferjekai
2012 AF anlegg Havn Diverse kaiarbeid
------ ---------------------------- -------------------------------------
2011 BMO Entreprenør Bro innspeksjon M&R
2011 Mesta Ferjekai inspeksjon M&R
2011 Rørlegger Nigardsøy Rørledning Bremanger
2011 AK Constructions Sikring av kai og sveising av anode, Andøy Kr.sand
2011 Åge Haverstad Rep. av vannledninger, Harpefoss
2011 A. Våge AS Kai Sandshamn
2011 Statkraft Energi AS Bygging av terskel for oppstrøms øvre sluseport, Hogga Sluser
2011 Mesta Entreprenør AS Ombygging av ferjekaiene Flakk-Rørvik
------ ---------------------------- -------------------------------------
2010 Eco Bygg AS Etablering av fundament for stengsel , Vigeland Bruk
2010 BM Overflateteknikk Etablering av fundament for stengsel, Klevevatn
2010 Betong Partner Utdypning Bio Wood, Averøya
2010 Lysaker & Thorrud AS Montering av inntaksgrinder, Hunderfossen Kraftstasjon
2010 Eidsiva Energi AS River stengsel, Hunderfossen Kraftstasjon
2010 A. Våge AS Utdypning av fergebås, fenderstaver og søylesetting, Solholmen
2010 Veidekke Entreprenør AS Tettet stengsel, Kjøsnesfjorden/Jølster
------ ---------------------------- -------------------------------------
2009 Eidsiva Energi Fjernet inntaksgrind/satt bjelkestengsel, Hunderfossen
2009 A. Våge AS Fenderstaver, Brattvåg fergekai
2009 Statkraft/Skagerak Energi AS Revisjonsstengsel Synken, Mårvatn i Tinn kommune
2009 Veidekke Entreprenør AS Opprensking av utløp, Kjøsnesfjorden/Jølster
2009 Lysaker & Thorrud Brenning av gamel segmentluke, Arstaddalen
2009 Eidsiva Vannkraft Bjelkestengsel foran inntak, Hunderfossen Kraftstasjon
2009 Entreprenørservice AS Ny avløpsleding, Førde kommune
2009 Lysaker & Thorrud AS Innfestning til Inntaksgrind, Døvikfoss kraftverk
2009 Mesta Drift Erosjonsikring, Anda ferjekai
2009 Mesta Drift Erosjonsikring, Lote ferjekai
------ ---------------------------- -------------------------------------
2008 Mesta Forlenging av ferjekai, Lote
2008 Spilde Entreprenør AS Pilotprosjekt Saltkraft, Tofte
2008 Statkraft Energi AS Rensk av inntaksgrind og turbingruve, div kraftverk
2008 BM Overflateteknikk AS Kjerneboring på Rolvsøy Jernbanebru
2008 Mesta Bygging av ny ferjekai på Flatholmen
2008 Statkraft Energi AS Rensking av utløp, Solåsvatn
2008 Spilde Entreprenør AS Opparbeiding av bjelkestengsel på Tunhovd
2008 Eidsiva Vannkraft AS Etablering av fundament for fangdam på Hunderfossen
2008 Rørleggar Nigardsøy AS Rørlegging i Svelgen
------ ---------------------------- -------------------------------------
2007 A. Våge AS Bygging av kai, Seljestokken
2007 Veidekke AS Rydding og sprenging av blokk vedutslag, Kjøsnesfjorden kraftverk
2007 A. Våge AS Bygging av kai, Midsund
2007 A. Våge AS Bygging av kai, Kvamsøy
2007 A. Våge AS Utviding og utdyping av kai, Førde
2007 Rørleggar Nigardsøy AS Rørlegging, Svelgen
2007 Mesta AS Rep. av ferjekai, Værlandet
2007 Sjøentreprenøren AS Dykker ass. ved boring for utdyping, Breivika og Jelsa
2007 ECO Energi AS Vedlikehold på kraftstasjon, Aurland
2007 Lysaker & Thorrud AS Setting av stengsel damluke, Vrangfoss
------ ---------------------------- -------------------------------------
2006 ECO Bygg Blakstad bru, Froland
2006 Veidekke Entreprenør AS Bygging av bru, E16 Lærdal
2006 Lysaker & Thorrud AS Skifting av grind og setting av stengsel, Sjefstad foss kraftverk
2006 G. Øye AS Dykking for kabellegging, Ormen Lange
2006 Åge Haverstad AS Avløpsledning, Frya
2006 Statens Vegvesen Erosjonssikring, Isane
2006 G. Øye AS Rørlegging, Molde
2006 Statkraft La vannstadsmålerør på Holbudam, Sundalsøra
2006 A. Våge AS Kai, Kristiansund
2006 Kleiven Sogn Støping av komme, Årdal
2006 Valdres Anlegg Rørlegging i Frenningen, Aurdal
2006 Eidsiva Vannkraft Stengselsetting, Hunderfossen
2006 A. Våge AS Bygging av ny kai, Seljestokken
------ ---------------------------- -------------------------------------
2005 Mesta Bygging av ferjekai, Fjørtoft
2005 Statens Vegvesen Reprasjon ferjekai, Dale
2005 Statens Vegvesen Reprasjon av ferjekai, Solevåg
2005 Eco Bygg Ny bro Farøy, Farsund
2005 Statens Vegvesen Erosjonsikring, Vestnes ferjekai
2005 Trafikk og Anlegg AS Reprasjon på bro, Sel
2005 Eco Vannkraft Stengselsetting
2005 Eidsiva Vannkraft Diverse vedlikehold, Valdres
2005 Statkraft La vannstandsmålerør i Grøttevatn
2005 Eco Bygg Etablering av stengsel, Vrangfoss Presentasjon
2005 Statkraft Etablering av stengsel, Kaldosen
2005 Statens Vegvesen Reperasjon av ferjekai, Brattvåg
2005 Mica AS Kabellegging, Spania
2005 Lysaker og Thorud Lagde stengsel og reparerte grinder, Skjeftafoss
------ ---------------------------- -------------------------------------
2004 Mesta Ferjekai, Værlandet
2004 Mesta Ferjekai, Hollingsholmen
2004 Hotell Alexandra Utdypning av havn, Loen
2004 Opplandskraft Stengsel, Hunderfossen
2004 Statkraft Fjerning av revisjonsluke, Mo i Rana
2004 Statkraft Tetting av revisjonstengsel i Harbakkevatn, Høyanger
2004 Eco Bygg AS Montering av revisjonsstengsel og vannstadsmålerutstyr på Dam Halne
2004 Mesta Hurtigbåtkai, Kristiansund
2004 Statens Vegvesen Erosjonsikring på Launes ferjekai
2004 Veidekke Kai, Måløy Videregående Skole
2004 Telenor Diverse kabler/sikringer fiberkabel langtak, Sogn & Fjordane
------ ---------------------------- -------------------------------------
2003 Mica AS Dykker og maritimtmannskap på Nysted Havmøllepark Danmark
2003 Statkraft Opparbeiding av stengsel for inntak på Elkem inntaksmagasin, Svelgsvatn
2003 Statens Vegvesen Vedlikehold og oppgradering av ferjekaier, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
2003 BM Overflateteknikk Ny kai, Landøy
2003 Eco Bygg AS Reprasjon av søyle, Kontainerkaia Kristiansand
2003 Glommen og Lågen Brukseierforening Vannstadsmåling, Øvre Vinstra reguleringsområde
2003 Hydro Energi Vedlikehold på diverse kraftstasjoner
2003 Opplandskraft Vedlikehold på diverse kraftstasjoner
------ ---------------------------- -------------------------------------
2002 Eco Bygg AS Opparbeiding av lukeføringer i tappetunell, Dam Pålsbu
2002 Statens Vegvesen Diverse ombygging av ferjekaier
2002 Statens Vegvesen Div vedlikehold og rehabilitering av ferjekaier og broer. Muddring av masser framfor to ferjekaier
2002 Vannkraft Øst / Opplandskraft Utbedring av inntaksrister. Damminspeksjoner
2002 Statkraft Graving av grøfter og legging av rør til vannstandsmåling i to fjellmagasin
2002 Tyssefaldene ROV-inspeksjon av Dam Nibbehøl
2002 Tjønnøy Bru Sprenging og muddring for brofundament
2002 Svein Hansen AS Montering av søyler på kai, Sandviknes
------ ---------------------------- -------------------------------------
2001 Statens Vegvesen Vedlikehold og reparasjoner av kaier
2001 Statens Vegvesen Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av kaier og broer
2001 BM Overflate Teknikk AS Rehabilitering av betongsøyler på Aker Brygge
2001 Buskerud Kraftproduksjon AS / Lysaker og Tohrud AS Inspeksjon, vedlikehold og utbedring av kontruksjoner i tappetunell i Kjerre dam, Mykstufoss kraftverk. Hovedinspeksjon Gamlebrufoss kraftverk
2001 Vannkraft Øst Inspeksjoner og reparasjon av inntaksgrinder. Nålestengseler og diverse reperasjoner
2001 Norsk Hydro ASA Flytting av trebåt i Årdalsvatnet
2001 Statkraft Daminspeksjon, Aursjøen. ROV-inspeksjon i tunnel, Trollheim
2001 Borregaard Reparasjon av tapperør, Holmen Hellefoss
------ ---------------------------- -------------------------------------
2000 Statens Vegvesen Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av kaier og broer
2000 Statens Vegvesen Ombygging av Laustad ferjekai og sprenging av 50 m3 fjell
2000 Skjerdal Laks AS Levering og legging av 2 X 1700 m rør. Fjordkryssing, for overføring av O2 til fiskeanlegg
2000 Veidekke Anlegg ASA Utstyr og mannskap til muddring av rasmasser ved inntak Gravatnet, Førde
2000 Abb Alstom Power Utlegging og sikring av rør for vannstandsmåling i kraftmagasin, Hydro Energi Fortun
2000 Veidekke Betongarbeid ved kaianlegg, Sogndal
2000 Statkraft Inspeksjon av dam og omløpstunell
2000 S.B. Produksjon AS / ITT Flykt AS Montering av stativ for omrørere i Gardemoen og Nordre Follo renseanlegg
------ ---------------------------- -------------------------------------
1999 Statens Vegvesen Hovedinspeksjon, vedlikehold og reparasjon av kaier og broer, Sogn og Fjordane
1999 Statens Vegvesen Inspeksjon, vedlikehold og nybygging av kaier, Møre og Romsdal
1999 Hustad Marmor Diverse rør- og muldringsprosjekt
1999 Union / Norske Skog Tørrlegging av inntaksluker, oppgradering av inntaksrister og inspeksjon i sammenheng med revurdering av Klosterfossen kraftverk
1999 Lysaker og Thorrud AS Diverse arbeid på luker og stengsel, Mjøndalen
1999 Åge Haverstad AS Legging av 315 mm rør i elv. 2 stk a 400 m, Sør-Fron kommune
1999 Stryn Kommune Diverse avløpsledninger, Stryn
1999 Fræna Kommune / Geir Øie AS 4 km fjordkryssing, 160 mm vannrør. 250 mm avløpsleding, lengde 150 m
1999 Eco Bygg Åseral Tonstad Bru

Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no