O. E. Hagen

Bilder

For flere bilder og mer informasjon om prosjektene se vår referanseliste

På Tofte i 2008 la undervannsrør for pilotprosjektet Tofte Saltkraftverk. Her er gjengen ved en av rørledningene og sveiseapparatet.
På Tofte i 2008 la undervannsrør for pilotprosjektet Tofte Saltkraftverk. Her er gjengen ved en av rørledningene og sveiseapparatet.
På Frenningen i 2006 la vi en vanninntaksledning i vannet. Her er vi i gang med å senke røret gjennom en tillaget trasse på isen.
På Frenningen i 2006 la vi en vanninntaksledning i vannet. Her er vi i gang med å senke røret gjennom en tillaget trasse på isen.

I Førde 2008 la vi en ny avløpsledning ut i fjorden. Her er avløpsledningen snart klar til å senkes i posisjon.
I Førde 2008 la vi en ny avløpsledning ut i fjorden. Her er avløpsledningen snart klar til å senkes i posisjon.
På Sulesund ferjekai  i 2008 satte vi søyler for utvidelse av kai. Her har dykkeren akkurat ført en søyle på plass.
På Sulesund ferjekai i 2008 satte vi søyler for utvidelse av kai. Her har dykkeren akkurat ført en søyle på plass.

I Årdalsvatnet flyttet vi den 100 år gamle trebåten DS Årdal. Her er dykkeren igang med sug under trebåten.
I Årdalsvatnet flyttet vi den 100 år gamle trebåten DS Årdal. Her er dykkeren igang med sug under trebåten.
På Kaldosen var vi med på etablering av stengsel. Her er arbeidsstasjonen vår fotografert ifra helikopter.
På Kaldosen var vi med på etablering av stengsel. Her er arbeidsstasjonen vår fotografert ifra helikopter.


Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no