O. E. Hagen

Vi er igang med dykkerarbeide på fergesambandet Flakk - Rørvik

Vi er nå godt igang med dykkerarbeidet på fergesambandet Flakk - Rørvik. Med både dag og nattskift. Her skal vi utdype fergebåser, sette søyler for utvidning av kai og sette fenderstaver. Arbeidet vil vare fremimot nyåret.
(Sist oppdatert 10.oktober 2010, 10:27)

Gå til nyhendearkiv

Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no