O. E. Hagen

Skrog-undersøkelse på tanker

Olav Erik Hagen AS har gjort en såkalt "hull-survey" på "VIGDIS KNUTSEN" i Kristiansand havn. Dette bestod ganske enkelt av visuell inspeksjon av en seksjon av tankbåtens skrog for å registrere eventuelle endringer etter tilkoplingstesten til HiLoad DP1. Tankeren er 264m lang, 42m bred med dwt 123,400.
HiLoad DP1 er en nyhet for lasting av olje til tankerne i offshoresammenheng, og bruker en metode der de trer undervannsdelen av konstruksjonen inn under tankeren, fjerner ballast og fester seg vha oppdrift.

(Sist oppdatert 25.mai 2011, 10:04)

Gå til nyhendearkiv

Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no