O. E. Hagen

Klargjøring av HiLoad i Kristiansand

I Kristiansand er vi i gang med klargjøring av Teekay`s nyervervelse HiLoad DP1 som skal til Brasil.
Apply Oil & Gas er oppdragsgiver for denne jobben, der vi blandt annet polerer thrustere, monterer/sveiser anoder, blender sjøkister og foretar hullcleaning.

(Sist oppdatert 14.mai 2013, 13:04)

Gå til nyhendearkiv

Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no