O. E. Hagen

Øvre Svultingen Kraftverk

Vi holder for tiden på for Sunnfjord Energi på Øvre Svultingen Kraftverk. Her er det rehabilitering/utskifting av inntaksluke i 40 meter høy sjakt. Arbeidet består av demontering av gammelt lukeopptrekk og tilkomstrør, etablering av nye føringer for luke og montering av lukeopptrekk og lufterør.

(Sist oppdatert 25.oktober 2013, 13:26)

Gå til nyhendearkiv

Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no