O. E. Hagen

Lagmannsholmen i Kristiansand

Olav Erik Hagen AS sin dykkestasjon på flåte og Multi-consult sitt spesialfartøy "Bore cat" utenfor Lagmannsholmen i Kristianand.
Vi setter ned poretrykkmålere og etablerer landtak for Pz-kabler.

Nedsetting av poretrykkmålere
Nedsetting av poretrykkmålere
Etablering av landtak for Pz-kabler
Etablering av landtak for Pz-kabler
(Sist oppdatert 16.mai 2014, 08:20)

Gå til nyhendearkiv

Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no