O. E. Hagen

Kristiansand

I Kristiansand arbeider vi for Veidekke. Rørspunt foran utslippstunnell skal forankres til fjell, og vi brenner hull i spunt for borefirma Myhre.

(Sist oppdatert 22.mai 2015, 09:47)

Gå til nyhendearkiv

Olav Erik Hagen AS Grandevegen 21 6783 Stryn - Tlf. 91 77 66 63 - Epost post@oehagen.no