Avløpsledning Førde kommune

For Førde kommune la vi i 2009 en ny avløpsledning. Hovedentreprenør var Entreprenørservice AS.

Det ble lagt et avløpsrør med en totallengde på 1160m. Dimensjonen på røret var 630mm. Traseen ble kjørt over og kartlagt med Olex. Dette er et kartleggingssystem med en nøyaktighet på 6-7cm på posisjonen og 10cm på dybden. Kartsystemet lager ”ruter” på 46x46cm med samme nøyaktighet.

Røret ble sveist på land i 54 meters lengder, deretter sveist sammen til en lengde, påmontert lodd og slept ut på fjorden. Så ble røret koblet til på land til den nye kloakkrensestasjon i Førde, Øyrane, og lagt ut fjorden i en S-form ut til tankanlegget på Gravdal og senket til en dybde ned til -36m.