Inspeksjon i vannfylte rør

Vi tilbyr videoinspeksjon av rør med inntil 2000m lengde, 600m vanntrykk,
og diameter fra 600mm og oppover. Ulike sensorer kan monteres for mer 
nøyaktige målinger. Børster er tilgjengelig for punktvis rengjøring og vi kan
utføre punktvis ovalitetsmåling med sonar.

Pr i dag er vår lengste innvendig inspiserte rørgate 1338 meter i lengde, med
et fall på 302 meter og dimensjon 800/900 mm.