Inspeksjon i vannfylte tunneler

Inspeksjon av vannfylte tunneler

Vårt mål er å levere en inspeksjonsmetode som reduserer nedetid, risiko
for ras og personellskader med resultater av høy kvalitet. I samarbeid med
Norconsult AS leveres en komplett 3D-modell av tunnelen. Med maksimal
rekkevidde på 6 km kan vi i dag inspisere og kartlegge inntil 12 km fra et
entringspunkt. Pr i dag er vår lengste inspiserte tunnelstrekning 3,7 km.