Referanser Kraftanlegg

 

2016

 • Sunnfjord Energi: Inspeksjoner og rensk av grinder Svultingen
 • Eidsiva: Div vedlikehold og inspeksjon  Gudbrandsdalen

 

2015

 • Statkraft AS: Montering av revisjonluker oppstrøs og nedstrøms , Vrangfoss
 • Hydro Energi: Inspeksjon og reparasjon av Tømmerrenne, Tinfoss Notodden
 • Statkraft AS: Bytting av tømmer lense, Hogga  
 • Eidsiva: Div vedlikehold og inspeksjon, Gudbrandsdalen og Valdres.
 • Statkraft AS: Revurdering av dammer, insp med ROV, Tyssefaldene. 
 • Skagerak Energi AS: Inspeksjoner og vedlikehold, Årlifoss Notodden.
 • Veidekke/Agder energi: Sikring av spunt/rør, Iveland
 • Politiet: Søk etter savnet person med ROV, oppstrøms krv. Solbergfoss
 • Sunnfjord Energi: Inspeksjoner og rensk av grinder, Svultingen
 • Sogn og Fjordane Energi: Inspeksjon Og grindrensk, Sagefossen

 

2014

 • Sunnfjord Energi: Rehab av inntaksluke og opptrekk. Betong og stål arb. Øvre Svultingen.
 • Eidsiva Energi AS: Div. inspeksjon og vedlikehold, Øvre og nedreVinstra, Harpefoss og Hunderfossen.
 • Sognekraft: Stengsel framfor damluke, Årøy Sogdal.
 • Eco-vannkraft: Div insp. Og vannstands måle utstyr, Hemsedal
 • Lysaker og Thorrud: Skift av inntaksgrind, Klosterfossen
 • Akerhus Energiproduksjon: Betong rehabilitering ved inntak, Klosterfossen
 • Lyse Produksjon AS: Tetting av lekkasje i damm vha påstøp. Vierkve, Lysefjorden
 • Statkraft AS: Inspeksjoner ned dykker og ROV, Sunndalsøra og Trollheim
 • Agder energi: Bytte av grind, Åseral

 

2013

 • Eidsiva Energi AS: Arbeid med blindlokk, Øvre Rendalen
 • Eidsiva Energi AS: Tetting av gjennomføringer, Hunderfossen og Harpefossen
 • Hydro Energi AS: Opptrekk av fastkilt luke, Storevatn/Fortun
 • Statkraft Energi AS: Fjerning av omløpsluke, Vrangfoss
 • Sogn og Fj.Energi AS: Scanning av sjøbunn, Åskora og Yksnelvane
 • Østfold Energi AS: Rensk av føringer, setting og mauring av stengsel, Øljusjøen
 • Sunnfjord Energi AS: Insp. avluke og opptrekksstang, Øvre Svultingen
 • SFE AS: Fjerning av bjelkestengsel, Markavatn
 • Statkraft Energi AS: Arbeid med vannstandsmålingsutstyr, Div. plasser Høyanger
 • Lysaker & Thorrud: Inntaksluke, Dam Bagn

 

2012

 • Statkraft Energi AS: Forsterking av rev.lukeføringer/boring/gysing, Byrte/Dalen
 • Lysaker & Thorrud: Setting av bjelkestengsel, Byrte
 • Statkraft Energi AS: Montering av revisjonsluker, Vrangfoss
 • Eidsiva Vannkraft AS: Stengsler og luker, Oppland
 • Statkraft Energi AS: Montering av vannstandsmåleutstyr, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal
 • Statkraft Energi AS: ROV inspeksjon med tverrsnitt måling, Foldsjø/Trollheim
 • Østfold Energi AS: Utlegging av vannstandsmålingsutstyr, Eldrevatn
 • BIC Production Partner: Fjerning av luke og ROV inspeksjon, Greinevatn
 • Eidsiva Vannkraft AS: Dykking ifm. nålestengsel på sektorluke, Hunderfossen
 • Eidsiva Vannkraft AS: Insp. av inntaksrist Olstappen, Nedre Vinstra
 • Hydro Energi AS: Utfasing av fylleventiler sugerør, Nesflaten
 • Agder Energ AS: Reparasjon av stor betongskade sugerør, Åmli
 • Ringdal Kraftverk: Gysing/tetting av lukeføringer, Hellesylt             

                                        

2011

 • Eidsiva Vannkraft AS: Montering av tetteluke kjølevannsinntak, Hunderfossen
 • Statkraft Energi AS: Utlegging av boblerør, Foldsjø
 • Østfold Energi: Tetting av tappeluke og montering av vanns.måler, Vassetvatnet
 • Statkraft Energi AS: ROV inspeksjon og reparasjon, Solåsvatnet/trollheim
 • Statkraft Energi AS: Bygging av terskel, Hogga
 • Statkraft Energi AS: Setting og fjerning av bjelkestengsel, Eidefoss
 • Veidekke: ROV inspeksjon luker, Lauvå dam
 • Statkraft Energi AS: ROV inspeksjon av ventil i tunnel, Kvilesteinen/Vik Sogn
 • Hydro Energi: ROV inspeksjon inntak, Storevatn/Fortun
 • Statkraft Energi AS: Skifte av opptrekk, Solåsvatnet/Trollheim
 • Statkraft Energi AS: Inspeksjon og reparasjon av inntaksgrind Reiten, Osbu dammen
 • Eidsiva Vannkraft: Setting, tetting og fjerning av bjelkestengsel, Øvre Rendalen
 • Fasseland Mekaniske: Luke ut/inn i sjakt, Sjerka/Åseral

 

2010

 • Lysaker & Thorrud: Montering av nye inntaksgrinder, Hunderfossen
 • Eidsiva Vannkraft AS: Demonterig/montering wire. Inspeksjon, Kalvedalen
 • Eco Bygg AS: Etablering av betongterskel for nålestengsel, Vigeland
 • BM Overflateteknikk: Etablere stengsel, Klevevatn
 • Eidsiva Vannkraft AS: ROV inspeksjon rist, sandfang,føringer turbinrør, Øvre og Nedre Vinstra
 • Lysaker & Thorrud: Setting av stengsel, Vrangfoss
 • Statkraft Energi AS: Sette stengsel, Kalhovddammen
 • Hydro Energi AS: Bytter inntaksrist, Midtdalen
 • Eidsiva Vannkraft AS: Tetting av lekkasje i bunnpakning på vaggeluke, Harpefossen

 

2009

 • Lysaker & Thorrud: Demontering av gammel luke i sjakt, Arstaddalen
 • Lysaker & Thorrud: Rep.innfesting av varegrind/boring og gyse bolter, Døvikfoss
 • Eidsiva Vannkraft AS: ROV inspeksjon av avløpstunnel, Faslefoss
 • Veidekke: Åpne tett utløp. Boring/sprenging/støyping/grabbing, Kjøsnesfjorden
 • Statkraft: ROV inspeksjon/tverrsnittundersøkelse/utløpstunnel, Gaupne
 • Veidekke: Sette stengsel inne i tilløpstunnel/bekkeinntak, Kjøsnesfjorden
 • Eidsiva Vannkraft AS: 4 års inspeksjon av inntaksrister, Harpefoss
 • Lysaker & Thorrud: Utskifting av varegrind, Hunderfossen
 • Statkraft Energi AS: Etablering av revisjonsstengsel, Synken
 • Statkraft Energi AS: Diverse arbeid på dammer og luker, Trollheimen
 • Hydro Energi: Opprensking under turbin, Nye Tyin/Øvre Årdal

 

2008    

 • Eidsiva Vannkraft AS: Etablering av fundament for fangdam, Hunderfossen
 • Spilde Entreprenør AS: Opparbeiding av bjelkestengsel, Tunhovd
 • Statkraft Energi AS: Rensking av utløp, Solåsvatnet
 • Statkraft Energi AS: Rensk av inntaksgrind og turbingruve, Div. kraftverk
 • Spilde Entreprenør AS: Pilotprosjekt Saltkraft, Tofte
 • Hydro Energi: Fjerne stengsel/fylle tunnel, Gravdalsvatnet/Fortun
 • Eidsiva Vannkraft AS: Diverse inspeksjoner, Faslefoss,Lomen, Eid
 • BM Overflateteknikk: Etablering av stengselføringer, Kleivavatnet
 • Veidekke: ROV inspeksjon utløpstunnel, Kjøsnesfjorden
 • BM Overflateteknikk: Tette stengsel, Reinungavatn
 • Hydro Energi: Montere ny og fjerne havarert markeringsbøye, Tyinvatnet

 

2007 

 • Lysaker & Thorrud: Setting av stengsel damluke, Vrangfoss
 • Statkraft: Setting av stengsel, tappeluke, Strengen/Mår/Rjukan
 • Hydro Energi: Montere ny wire på luke, Storevatn/Fortun
 • ECO Energi AS: Vedlikehold på kraftstasjon, Aurland