Referanser rov

2018

 • Statkraft AS: Inspeksjon av tappeluke og steinfyllingsdam i Telemark.
 • Hydro Energi AS: Inspeksjon av tappeluker og dammer i området Røldal/Nesflaten/Haukeli.
 • Statkraft Energi AS: Inspeksjon og 3D-skanning av tunneler og inspeksjon av sandfang fra inntak dam og svingesjakt, Åmot/Tokke,  lengste strekk 3,7 km.
 • Sagevikelv kraftverk : ROV-inspeksjon innvendig i 1338m lang rørgate med fall på 302 meter og diameter 900/800mm.
 • Ikon Norge AS: ROV-inspeksjon av et av de største drikkevannsbassenga i Oslo.
 • Statkraft AS: ROV-inspeksjon av dammer, Sunndalsøra
 • E-CO Energi AS: 3D tunnelskanning lengde 700m, visuelle inspeksjoner og måltaking av lukeføringer, Viddalstvatn.
 • Stryn båthavn: kartlegging og posisjonering av kai og mooring i Stryn.
 • G. Øye AS: ROV-inspeksjon av vannledninger ved Eggebønes og Forsnavåg.
 • Eidsiva Energi AS: Visuell inspeksjon innvendig i trykksjakt med lengde 570m og fall på 300m, Øvre Vinstra.
 • Statkraft AS: ROV inspeksjon av inntaksluker Trolldammen.

2017

 • Nesodden Kommune: Inspeksjon av rørledninger / VA-anlegg i Lysakerfjorden og Bunnefjorden.
 • Akva Marine AS: Inspeksjon av ankerliner på oppdrettsanlegg ned til 672m dybde, Stordal.
 • Implenia AS: Monitorering av gjennomboring og posisjonering av utslag for kraftkabel.
        Montering av bellmouth (trompet) på begge rør og innvendig inspeksjon av rør. Hylsfjorden / Kvilldal.
 • Hydro Energi AS: 3D tunnelskanning av 700m avløpstunnel og visuelle inspeksjoner, Svelgfoss.
 • SKL AS: Kartlegging av skråning og posisjonering for mulige tunnelutslag, Sandvinsvatnet
 • Statkraft AS: 3D tunnelskanning av 3,2 km avløpstunnel og visuelle inspeksjoner, Rana Kraftverk.
 • BKK: Demonstrasjon av tunnelskanning, 150m lengde

2016

 • Sogndal kommune: ROV-inspeksjon av rørledninger.

2015

 • Statkraft AS: ROV-inspeksjon i forbindelse med revurdering av dammer, Tyssefaldene.
 • Politiet: Søk etter savnet person med ROV, oppstrøms krv. Solbergfoss.

2014    

 • Statkraft AS: Inspeksjoner med dykker og ROV, Sunndalsøra og Trollheim.
 • Stryn kommune: ROV-inspeksjon og innmåling av rørledninger i Loen/Rake området.

2013

 

2012                                                         

 • Statkraft AS: ROV-inspeksjon med tverrsnittmåling, Foldsjø / Trollheim.
 • BIC Production Partner: Fjerning av luke og ROV-inspeksjon, Greinevatn.

2011

 • Statkraft AS: ROV-inspeksjon og reperasjon, Solåsvatnet / Trollheim.
 • Veidekke: ROV-inspeksjon av luker, Lauvå dam.
 • Statkraft Energi AS: ROV-inspeksjon av ventil i tunnel, Kvilesteinen / Vik Sogn.
 • Hydro Energi AS: ROV-inspeksjon av inntak, Storevatn / Fortun.
 • Sogndal kommune: ROV-inspeksjon av rørledning Fimreite.

2010

 • Eidsiva Vannkraft AS: ROV-inspeksjon av rist, sandfang, føringer turbinhjul, Øvre og Nedre Vinstra.

2009

 • Eidsiva Vannkraft AS: ROV-inspeksjon av avløpstunnel, Faslefoss.
 • Statkraft AS: ROV-inspeksjon/tverrsnittundersøkelse utløpstunnel, Gaupne.

2008

 • Veidekke: ROV-inspeksjon av utløpstunnel. Kjøsnesfjorden.

2005

 • Statkraft AS: ROV-inspeksjon av sandfang og finvaregrind, Nausanova/Fortun.

2002

 • Tyssefallene: ROV-inspeksjon av dam Nibbehøl.

2001

 • Statkraft AS: ROV-inspeksjon i tunnel. Trollheim.

2000

 • Statkraft AS: ROV-inspeksjon etter ras i tunnel. Foldsjø/Trollheim.