Referanser rør

2018

 • Furnes Anlegg og Transport: Legging av ny utslippsledning på Giske      

 

2017

 • Førde fjærnvarme for Entreprenør Service AS: Legging av 2 rør Ø450 og Ø630
 • Kveen anlegg AS: Hermansverk: Legging av avløp Ø355
 • Hole Maskin AS: Legging og tildekking av utsleppsrør  Alnes
 • Bremanger kommune: Utskifting av del av rør i Bremanger
 • Astor Plast: Flytting av inntaksledning på Nordfjordeid

 

2016

 • Volda Kommune: Inspeksjon av alle utslipsledninger, samt trase inspeksjon for ledning til nytt reinseanlegg.
 • Mesta: Legging av kort utsleppsledning Hundeidvik

 

2015

 • Taubane teknikk AS: Hafjell, legging av inntak for snøproduksjonsanlegg
 • Glencore Nikkelverk: Etablert ny H2S utslippsrør i sjø.
 • Kristiansand Kommune: Reparasjon og supplering av Ø400 pumpeledning

 

2014

 • Hole Maskin AS: Utsleppsledning  Moltustranda  60 m Ø160                                           
 • Statens Vegvesen:  Loftesnes Brua,  Sogndal   Inspeksjon av rørledning     

 

2013

 • Hyllestad kommune: Legging av 2400 meter  Ø160 i Leirvik i Sogn

 

2012

 • Inge Melkevol: Legging av 130 m Ø 160 på Storesunde i Stryn                            
 • Gloppen Kommune: Legging av 1400 m Ø 125mm mellom Øyrane og Elvaneset  
 • Norway Pelagic AS: Kalvåg. Inspeksjon og reparasjon av rørledning
 • Åge Haverstad: reparasjon av rørledning, Harpefoss                                                              

 

2011

 • Bremanger kommune: Inspeksjon og montering av reparasjonsmuffe
 • Gaular kommune: Inspeksjon og reparasjon av rørledning.
 • Rørleggar Nigardsøy: Legging av 1600 m Ø160 ledning i Bremanger.            
 • Åge Haverstad: Kapping av rør og legging av nytt rør, Harpefoss.
 • Kristiansand Havnevesen: Reparasjon av inntaksledning, Fiskebrygga.
 • Aker Solution: Reparasjon av sugeledning ,
 • Kristiansand Septikservice: Arbeid på utsleppsledning, Xstrata.
 • Trafikk og Anlegg: Kapping av 630 mm rør.
 • Kristiansand Havnevesen: OLEX innmåling av ledninger i havna.
 • Xstrata: Inspeksjon og sammenkobling av utslippsrør.
 • Kaspar Strømme: Skøyting av pumpeledning Abra Havn.

 

2010

 • Bremanger kommune: Inspeksjon og reparasjon av diverse rørledninger.                       
 • Sogndal kommune: ROV inspeksjon og rørarbeid. Mesta Drift AS, Reparasjon av rørledning

 

2009

 • Entreprenørservice AS: Rørlegging til avløp Førde kommune. Ø=630 mm. 1150 meters lengde. Legge dyp 35 meter.
 • Fræna Kommune / Geir Øie AS: 4 km fjordkryssing, 160 mm vannrør. Legge dyp 70 Meter. 250 mm avløpsledning, lengde 150 m. Legge dyp 25 Meter.