ROV

O. E. Hagen AS har et utvalg av ROV systemer.

Vi har ROV system av ulik størrelse og spesifikasjon for å
kunne tilby kunden høy fleksibilitet og mobilitet, samt
spesialisert utstyr for inspeksjoner i tunneler og rør.

Utstyret kan leveres med ulike sensorer og verktøy for å
dekke ulike behov for inspeksjoner, kartlegginger,
posisjonering, lett vedlikehold og konstruksjon. 

Utstyret er godt vedlikeholdt og betjent av erfarent personell
for å tilby kunden sikre og konstnadseffektive tjenester.

  ROV system:

  • Sperre SUB-fighter 10k, dybderate 1000m,
         kontrollkontainer og 1000/6000m fiberkabel
  • Sperre SUB-fighter 3000
  • Seamor Chinook, dybderate 600m, 650m fiberkabel
  • SeaBotix LBV200-4
  • VideoRay Pro 4 

   

  Utstyr:

  • Gripeklo og saks
  • Børster
  • Sonarer
  • Posisjoneringsutstyr
  • Annet utstyr på forespørsel
   
   

   

  Vurdering av løsmasserInspeksjon i vannfylte tunneler - tryggere, bedre og til lavere pris

  Vårt mål er å levere en inspeksjonsmetode som reduserer nedetid, risiko
  for ras og personellskader med resultater av høy kvalitet. I samarbeid med
  Norconsult AS leveres en komplett 3D-modell av tunnelen. Med maksimal
  rekkevidde på 6 km kan vi i dag inspisere og kartlegge inntil 12 km fra et
  entringspunkt. Pr i dag er vår lengste inspiserte tunnel 3.700m.

  Inspeksjon i vannfylte rør

  Vi tilbyr videoinspeksjon av rør med inntil 2000m lengde, 600m vanntrykk,
  og diameter fra 600mm og oppover. Ulike sensorer kan monteres for mer 
  nøyaktige målinger. Børster er tilgjengelig for punktvis rengjøring. 

  Inspeksjon og posisjonering av kabler og rør

  Inspeksjon av dammer og kraftanlegg

  Inspeksjon av offshore installasjoner

  Inspeksjon av ankringssystemer

  Rengjøring av siler

  Posisjonering av objekter under vann

  Støtte til konstruksjonsarbeid

  Søk og redning

  Andre ROV operasjoner

  Ta kontakt for informasjon om våre løsninger og muligheter.