ROV'er

Sperre SUB-fighter 10k,
Dybderate 1000m, 250/1000/6000m fiberkabel, 13 fots kontrollkontainer.
Systemet er mobilt og enkelt å mobilisere i kraftanlegg, på båt eller på land.

Sperre SUB-fighter 3000

Seamor Chinook, dybderate 600m, 650m fiberkabel

SeaBotix LBV200-4

VideoRay Pro 4