Referanser scanning/bunnkartlegging

2019

 • Akershus Energi AS: Skanning med mekanisk skanner BV5000 av bunn og vertikale flater og strukturer for 3D-modell, Klosterfossen.
 • PNC: Bunnkartlegging ved jernbanebru Minnesund.
 • Fishguard AS: Bunnkartlegging av fremtidige lokasjoner av oppdrettsanlegg.
 • Mesta AS: Bunnkartlegging i forbiindelse med legging av rørledning Hella - Dragsvik.
 • Statens Vegvesen: Kartlegging av bunnforhold ved ferjekaier i Trøndelag og Møre og Romsdal.

2018

 • Statkraft Energi AS: Inspeksjon/kartlegging av steinfyllingsdam i Telemark
 • Hydro Energi AS: Inspeksjon/kartlegging av steinfyllingsdam i Røldal-Suldal
 • Førde Kommune: Kartlegging av trasé for VA-anlegg i Movatnet.
 • Statens Vegvesen: Kartlegging av bunnforhold i fjorden ved Seimsdalstunnelen.
 • Sognekraft AS: Kartlegging av bunnforhold i Leikanger.
 • Fjord1 ASA: Kartlegging av bunnforhold ved 7 ferjekaier i indre Sogn.

2017

 • Nesodden Kommune: Skanning av alternative trasèer for ny pumpeledning avløpsvann mellom Nesodden og Lysaker / Bekkelaget i Lysakerfjorden / Bunnefjorden.
 • Statens Vegvesen: Skanning rundt fergekaier på Barmen / Barmsund.
 • Statens Vegvesen: Skanning rundt fergekaier på Dragvik, Vangsnes og Mannheller.
 • Statens Vegvesen: Skanning rundt fergekai på Hellesylt.
 • Astorplast AS: Skanning for inntak til fjordvarmeanlegg.
 • K Nordang AS: Skanning for dokumentasjon av dybde på nybygd dypvannskai.

 

2016

 • Volda Kommune: Skanning av sjøbunn for prosjektering av nytt pumpe/avløpsanlegg.
 • Volda Maskin AS: Skanning av fylling i sjø, FV60 Olden-Innvik.
 • Nordfjord Forsøksstasjon AS. Skanning for planlegging av fortøyning til oppdrettsanlegg.
 • Fyllingen Sjø AS. Skanning av fylling ved cruisekai Olden.

 

2015

 • Aqua Partner AS: Skanning for sjøledninger Industrivegen og Terøy, Florø.
 • Stryn Kommune: Skanning for reservevassledning mellom Stryn og Loen.
 • Implenia AS: Skanning av elvebunn. I forbindelse med bygging av ny jernbanebru er det innsnevring av elveløpet med fylling og spunting. Fare for undergraving av  eksisterende brufundament. Utført 11 gonger i svært utfordrende område. Stjørdal.
 • Asplan Viak AS: Skanning av sjøbunn i Leirvik.

 

2014

 • Bremanger kommune. Skanning røyrtrasé mellom Kalvåg og Hamrøyna i Bremanger.
 • Stryn Kommune: Skanning av område for 7500 m lang rørtrasé i Innvikfjorden.
 • Fyllingen Sjø AS: Skanning av sjøbunn for utbygging av Lutelandet.

 

2013

 • Hyllestad kommune: Skanning av 2400 m rørtrasé Leirvik i Sogn.
 • Bremanger kommune: Skanninger av rørtraseer Bremanger Pollen.
 • K. A. Aurstad: Skanning av sjøfylling i Leirgulen.

 

2012

 • Gloppen Kommune: Skanning av trasé for 1400 m Ø 125mm mellom Øyrane og Elvaneset. Legging av pumpeledning.
 • Statens Vegvesen: Skanning ved 59 ferjekaier i Møre og Romsdal og Sør- og Nord Trøndelag.
 • Stryn Kommune: Skanning i Olden.

 

2011

 • Kristiansand Havnevesen: OLEX innmåling av ledninger i havna.

 

I tillegg til disse skanningene har vi utført mange skanninger på ferjekaier, kaier, kraftanlegg og fyllinger.