UTSTYR - O.E. Hagen AS

Go to content
UTSTYR
Vi har et stort lager med forskjellig utstyr, dette fører til at vi i de fleste tilfeller har alt utstyret vi treng for å få utført det gitte oppdraget. Vi har egen mekaniker som står for vedlikehold av vårt utstyr slik at det til enhver tid skal være i god stand.

Alt vårt utstyr er transportabelt på lastebil, noko som vi ofte gjør selv med våre kranbiler.
Vi har båter i mange størrelser og fasonger. Vi har båter som er egnet for sleping av tyngre slep og båter som flytter seg hurtig ifrå A-B. Det er viktig for oss å kunne ha utstyret som vi treng til enhver tid i stand og at det tåler litt hard bruk og har derfor det fleste båter i hardplast. Nesten alle våre båter er flyttbare på båthenger eller lastebil. «Brage» er en større arbeidsbåt med kran som opererer langs vest kysten, denne blir brukt til dykking, ROV, sleping, kabel-legging og andre oppdrag der det er nødvendig.
Båter
Vi har utvalg båter til forskjellig bruk. Vi bruker stort sett båter av hard plast som gjør at båtene er mer robuste og tåler hard bruk. Nesten alle våre båter går på henger og kan fraktes dit det trengs etter bil, det gjør at vi kan bruke båtene stort sett overalt hvor det er vatten.
Vi har forskjellige slepebåter, som blir brukt for det meste til sleping av flåter eller rør når vi skal legge det. Her er noen av de vi har.
FLåter:
VI har eit stort lager av pontonger som vi kan sette saman til ein flåte i ønska størrelse, det er pontonger av typen UNIfloates. Dei kan brukast til maskin flytt og som arbeidsplattform blant anna. Vi har og forskjellige kraner som vi kan monter på flåte, alt ifrå små kraner til 60 tm kran. Det er og tilgjengelig elektriske vinsjer som monteres på dekk til fortøying av større flåte eller enkel posisjon justering.
DYKKERUTSTYR
Utstyret som vi har er alltid rigget slik at vi er mest mulig mobile og fleksible. Vi har mange dykkestasjoner med forskjellige funksjoner, vi har blant annet en dykkestasjon som er rigget fast i en av bilene våre. Den vil da være fin når en skal dykke ved f.eks. en ferjekai, vi har og dykke stasjoner som er rigget i conteinere og hjulbrakker.

Dykkeutstyret som vi har skal alltid være sertifiserte og kontrollerte, vi har derfor en mekaniker som har service og kontroll av vårt dykkeutstyr til en kvar tid det trengs eller er påkrevd.

DYKKERSTASJONER:
Her viser vi ei rekke av de faste dykkestasjonen som vi opererer med, vi har noen som er monterte i conteiner/hjulbrakker og en som er montert i en Mercedes Sprinter.
ROV'ER
  • Sperre SUB-fighter 10k, Dybderate 1000m, 250/1000/6000m fiberkabel, 13 fots kontrollkontainer. Systemet er mobilt og enkelt å mobilisere i kraftanlegg, på båt eller på land.
  • Sperre SUB-fighter 3000
  • Seamor Chinook, dybderate 600m, 650m fiberkabel
  • SeaBotix LBV200-4
  • VideoRay Pro 4
Utstyr som kan brukes på ROV:
  • Gripeklo og saks
  • Børster
  • Sonarer
  • posisjoneringsutstyr
  • Annet utstyr kan skaffes på forespørsel.
ROV oppdrag
Back to content