ROV-OPPDRAG - O.E. Hagen AS

Go to content
ROV oppdrag
ROV-OPPDRAG

ROV-OPPDRAG: Oppdrag under vann; Vi kan utfører de fleste inspeksjoner under vann med våre ROV’er, vi har ROV i ulike størrelser og med ulikt utstyr som gjer at vi kan være fleksible. Vi har utstyr til posisjonering som kan brukes får å posisjonere rør eller kabler og vi kan utføre søk under vann. Med utstyr som sonar, posisjonering og flere kamera er vi godt rustet for det meste under vann.
Vårt utstyr er mulig å utstyre med flere funksjoner og utstyr, så har du et ønske eller en sak så ta kontakt så skal vi prøve å hjelpe.

INSPEKSJON I VANNFYLTE RØR
Vi tilbyr videoinspeksjon av rør med inntil 2000m lengde, 600m vanntrykk, og diameter fra 600mm og oppover. Ulike sensorer kan monteres for mer nøyaktige målinger.

Børster er tilgjengelig for punktvis rengjøring og vi kan
utføre punktvis ovalitetsmåling med sonar. Pr i dag er vår lengste innvendig inspiserte rørgate 1338 meter i lengde, medet fall på 302 meter og dimensjon 800/900 mm.
INSPEKSJON I VANNFYLTE TUNNELER
ROV-Oppdrag: Inspeksjon i vannfylte tunneler. Vårt mål er å levere en inspeksjonsmetode som reduserer nedetid, risiko for ras og personellskader med resultater av høy kvalitet. Vi har kabel som er 6000 m og gjør at vi kan utføre inspeksjoner på inntil 12 000m ifrå et entringspunkt. Vi har og et godt samarbeid med Norconsult på innsamling og behandling av data som vi samlar inn med vår 360 graders sonar og igjen som gjør at kompetansen blir forsterket.
Back to content